www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrobiotechnológie » Agrohydrologia » Analytická chémia » Anorganická chémia » Bakteriológia » Bezpečnosť potravín » Biochémia » Biochemické metódy » Biofyzika » Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín » Biofyzikálna chémia » Biológia rastlinnej produkcie » Biológia živočíšnej produkcie » Biologické analýzy » Biologicky aktívne zložky potravín » Biometeorológia » Bioštatistika » Botanika » Chémia potravín » Chémia vína » Ekogenetika » Environmentálna chémia » Epidemiológia a alergie z potravín » Falšovanie a autentifikácia potravín » Fyziológia bunky » Fyziológia rastlín » Fyziológia regulačných mechanizmov » Fyziológia živočíchov » Genetika » Genomika a bionformatika » Hematológia » Hodnotenie poľnohospodárskych produktov » Hodnotenie potravín » Hodnotenie rizík » Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu » Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu » Hygiena a sanitácia vo vinárstve » Hygiena distribúcie a predaja potravín » Hygiena potravín » Imunoanalýzy » Informačné a komunikačné technológie » Informačné zdroje v biológii a potravinárstve » Integrovaná rastlinná výroba » Integrovaná živočíšna výroba » Manažment živín v agroekosystéme » Matematika » Metodika písania záverečných prác » Metódy mikrobiologického skúšania potravín » Mikrobiológia » Mikrobiológia potravín » Molekulárna biológia » Morfologia stavovcov » Mykológia » Ochorenia z potravín » Ochrana zvierat a produkcia potravín » Organická chémia » Označovanie a balenie potravín » Pozberové technologie a kvalita produktov » Prediktívna mikrobiológia » Riziká pri produkcii potravín » Sanitácia v potravinárstve » Seminár k praxi » Senzometrika » Senzorická analýza potravín » Skladovanie rastlinných produktov » Spracovanie záhradníckych produktov » Správna hygienická prax » Stanovovanie kyslej chuti » Štátnicove otázky KBP » Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo » Technológia mlieka I. » Technologie potravín rastlinného pôvodu » Teória a metodológia záverečnej práce » Toxikológia » Úprava potravín a stravovanie » Verejné zdravie a produkcia potravín » Všeobecná hygiena potravín » Vzorkovanie » Základy biologickej bezpečnosti » Základy farmárskej výroby potravín » Základy potravinárskych technológii » Zdravotná bezpečnosť potravín » Zoológia
©2005-2020 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:14733, Materiálov: 12580 (20.7GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [10488/5676][587/1106] 9q, 38.8 ms, 330.9kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.