www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrohydrológia » Cestovný ruch » Databázové systémy v environmentalistike » Dejiny a kultúra vidieka » Dejiny európskeho poľnohospodárstva » Dejiny Európy a európskej integrácie » EIA » Ekológia rastlín » Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie (Mgr. Marián Kotrla, PhD.) » Ekologické inovácie » Ekologické katastrofy » Ekologický monitoring » ekonómia verejného sektora » Ekonomika a financovanie územných samospráv » Ekonomika a manažment verejných služieb » Ekonomika územného rozvoja » Ekonomika životného prostredia » Environmentálna ekológia » Environmnentálne funkcie ekosystémov » Etika » Európska únia » Európska únia (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.) » Európske integrácie » Európske rozvojové programy » Hospodárska geografia » Hospodárska politika EÚ » Hygiena stravovacích služieb a zariadení » Inštitúcie verejnej správy EÚ » Klimatológia (prof.B.Šiška) » Kohézna politika » Makroekonómia » MAMUS » Manažment » Marketing » Medzinárodné právo » Mikroekonómia » Obchodné právo » Obchodné právo EU » Občianske právo » Organizácia služieb CR » Počítačové spracovanie informácií » Podnikanie » Politika EÚ v oblasti životného prostredia » Poľnohospodársky systém EÚ » Pracovné právo a sociálne poistenie » Právo Životného Prostredia » Priestorová ekonomika » Prírodné zdroje - ich ochrana a využitie » Projektový manažment » Regionálna ekonomika a politika » Regionálny a miestny rozvoj » Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín » Sociológia vidieka a poľnohospodárstva » Správne právo » štatnice » Teória hospodárskej politiky » Teória politiky » Teória riadenia a organizácia verejnej správy » Trestné Právo » Trvalo udržateľný rozvoj » Tvorba a manažment projektov » Verejné financie a daňová teória » Vidiecky cestovný ruch » Všeobecná biológia » Všeobecná chémia » Základy ekologie » Základy manažmentu » Základy životného prostredia
©2005-2022 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:19427, Materiálov: 14986 (29.32GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [14459/7532][521/847] 9q, 33.5 ms, 1680kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.