www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrohydrológia » Cestovný ruch » Databázové systémy v environmentalistike » Dejiny a kultúra vidieka » Dejiny európskeho poľnohospodárstva » Dejiny Európy a európskej integrácie » EIA - Environmental Impact Assessment » Ekológia rastlín » Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie (Mgr. Marián Kotrla, PhD.) » Ekologické inovácie » Ekologické katastrofy » Ekologický monitoring » Ekonómia verejného sektora » Ekonomika a financovanie územných samospráv » Ekonomika a manažment verejných služieb » Ekonomika územného rozvoja » Ekonomika životného prostredia » Environmentálna ekológia » Environmnentálne funkcie ekosystémov » Etika » Európska únia » Európska únia (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.) » Európske integrácie » Európske rozvojové programy » Hospodárska geografia » Hospodárska politika EÚ » Hygiena stravovacích služieb a zariadení » Inštitúcie verejnej správy EÚ » Klimatológia (prof.B.Šiška) » Kohézna politika » Makroekonómia » MaMUS - Manažment a marketing územných samospráv » Manažment » Marketing » Medzinárodné právo » Mikroekonómia » Obchodné právo » Obchodné právo EU » Občianske právo » Organizácia služieb CR » Počítačové spracovanie informácií » Podnikanie » Politika EÚ v oblasti životného prostredia » Poľnohospodársky systém EÚ » Pracovné právo a sociálne poistenie » Právo Životného Prostredia » Priestorová ekonomika » Prírodné zdroje - ich ochrana a využitie » Projektový manažment » Regionálna ekonomika a politika » Regionálny a miestny rozvoj » Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín » Sociológia vidieka a poľnohospodárstva » Správne právo » Teória hospodárskej politiky » Teória politiky » Teória riadenia a organizácia verejnej správy » Trestné Právo » Trvalo udržateľný rozvoj » Tvorba a manažment projektov » Verejné financie a daňová teória » Vidiecky cestovný ruch » Všeobecná biológia » Všeobecná chémia » Základy ekologie » Základy manažmentu » Základy životného prostredia
©2005-2023 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:21976, Materiálov: 15974 (34.73GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [16840/9051][1193/1335] 11q, 81.9 ms, 332.3kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.