www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
Vyhľadávač:

53 nových príspevkov za posledných 14 dní v témach/predmetoch:
Diskusia o skúškach a predmetoch » slovenske dejiny novoveku [20hod.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Bioštatistika [20hod.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Náuka o potravinách [21hod.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Fyziologia rastlin [21hod.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Základy potravinárskej techniky [21hod.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Chov exotických zvierat [21hod.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín [2dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Anorganická chémia [2dni.]
[UKF] Biológia » Anatómia a morfológia rastlín [2dni.]
[SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Podnikanie [2dni.]
Anglický jazyk a literatúra » Rozpracované otázky 2011 [2dni.]
[SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Základy GIS [3dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Manažment obchodnej firmy [3dni.]
[SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Ekológia rastlín - Autoekológia [4dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Botanika [4dni.]
[SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Základy manažmentu [4dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Základy manažmentu [4dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Základy účtovníctva [4dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Financie a mena [4dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Podnikové hospodárstvo [4dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Fyziológia živočíchov [4dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Hygiena distribúcie a predaja potravín [4dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Prediktívna mikrobiológia [4dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu [4dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Biochémia [4dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Informatika [6dni.]
[SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Vodné hospodárstvo [6dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Hodnotenie PĽNH produktov [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Sanitácia v potravinárstve [7dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Záujmový chov hydiny [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Seminár k praxi [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Verejné zdravie a produkcia potravín [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Biológia živočíšnej produkcie [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Biológia rastlinnej produkcie [7dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Počítačové aplikácie [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Informačné a komunikačné technológie [7dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » stanovovanie kyslej chuti [7dni.]
[SPU] - Všeobecné predmety » Štatistika [8dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Štátnicove otázky KBP [8dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Úvod do ekonómie [9dni.]
[UKF] Dejepis - História » Úvod do archeológie [9dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Ekonomika poľnohospodárstva [11dni.]
[UKF] Predškolská a elementárna pedagogika » Tvorba a analýza textu [11dni.]
[PU] - FM - Fakulta manažmentu » Základy práva [11dni.]
[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu » Technika v Agrokomplexe [12dni.]
[UKF] Pedagogika » Pedagogika tvorivosti [12dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Mikrobiológia [13dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Agrochémia [13dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Zoológia [13dni.]
[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Ochrana a tvorba životného prostredia [13dni.]
[UKF] Slovenský jazyk a literatúra » Staršia slov. literatúra [14dni.]
[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva » Riziká pri produkcii potravín [14dni.]
Ponúkajú ubytovanie v Nitre » Punúkam ubytovanie pre 1 baby za 70/osobu v Nitra - Lidl, Kaufland, Billa [14dni.]
©2005-2018 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:13055, Materiálov: 11319 (18.56GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [8803/5045][227/1710] 6q, 58.9 ms, 316.4kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.