www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrochémia » Agroturistika » Alternatívne pestovanie » Analýza dát v agrobiológií » Anatómia hospodárskych zvierat » Biochémia výživy ľudí » Biológia pôdy » Biometeorológia » Biometrika » Botanika » Chémia » Chov a choroby psov a mačiek » Chov akváriových rýb » Chov drobných zvierat » Chov exotických zvierat » Chov koní » Chov laboratórnych zvierat » Chov rýb » Dejiny výživy a stravovania » Dendrológia » Ekogenetika » Ekológia rastlín a živočichov » ekológia rastlín a živočíchov » Ekonomika agroodvetví » Endokrinológia » Etológia » Etológia » Farmakognózia a fytoterapia » farmový » Farmový chov zvery » Fyziologia rastlin » Fyziológia výživy » Fyziológia živočíchov » Genetika » Genetika človeka » Genetika mikroorganizmov » Geológia » Geomorfologia » Herbológia » Hipológia štátnicové otázky 2018 » Hiporehabilitácia » História chovu koní na Slovensku » Hnojenie záhradných plodín » Hodnotenie PĽNH produktov » Hodnotenie stavu výživy » Hygiena pôdy » Imunológia » Informatika v agrobiologii » Integrovaná ochrana poľných plodín I » Integrovaná ochrana poľných plodín II » Integrovaná produkcia ovocia » Integrovaná rastlinná výroba » Integrovaná živočíšna výroba » Inulínové plodiny » Jazdectvo » Klimatická zmena, produkcia a kvalita rastlín » Klinická výživa I. » Klinická výživa II » Konzervovanie a úprava krmív » Krmovinárstvo » Kurz mineralogie a petrologie » Kvalita ovzdušia » Liečivé rastliny » Lúkarstvo a trávne porasty » Manažment a technológia chovu ošípaných » Manažment a technológie chovu HZ - ING » Manažment chovu hovädzieho dobytka » Manažment chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat » Manažment chovu ošípaných » Manažment chovu oviec » Manažment rastlinnej výroby » Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie » Manažment živín v agroekosystéme » Marketing potravín » Mechanizácia poľnohospodárskej vyroby » Mechanizácia živočíšnej výroby » Medicínske aspekty v hipoterapii » Metodika vypracovania záverečnej práce » Mikrobiológia » Mikrobiológia potravín » Morfológia stavovcov » Náuka o burinách » Náuka o potravinách » Nutričná epidemiológia » Nutričná genomika » Ochrana a tvorba životného prostredia » Ochrana prírody » Organická chémia » Patofyziológia » Pedológia a základy geológie » Počítačové aplikácie » Poľné krmovinárstvo » Poľnohospodárska entomológia » Poľnohospodárska fytopatológia » Poľnohospodárska politika EÚ [štátnice UPR] » Poľovníctvo » Potravinová bezpečnosť » Potravinové alergie » Psychológia výživy » Rastlinná produkcia vo výžive ľudí » Rastlinná výroba 1 » Rastlinná výroba 2 » Šľachtenie hospodárskych zvierat » Somatológia » Špeciálna reprodukcia zvierat » Špeciálna zoohygiena » štátna skúška Bc » Stomatológia » Tech. spracovania živ. produktov » Tovaroznalectvo » Toxikologia výživy » Udržateľná produkcia vo výžive ľudí » Úvod do štúdia » Včelárstvo » Vinohradníctvo » Všeobecná rastlinná výroba » Všeobecná reprodukcia zvierat » Všeobecná zoohygiena » Vývoj poľnohospodárstva » Výživa a Metabolické ochorenia človeka » Výživa ludí » Výživa zvierat » Vźživa zvierat » Základy agrochémie » Základy biochémie » Základy biologickej bezpečnosti » Základy herbológie » Základy potravinárskej techniky » Základy udržateľného poľnohospodárstva » Základy výživy » Záujmový chov hydiny » Živočíšna produkcia a výroba » Živočíšna produkcia pre výživu ľudí » Živočíšna výroba 1 » Živočíšna výroba poznamky » Zoológia » Zootechnika
©2005-2022 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:20012, Materiálov: 15216 (30.4GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [14985/7848][1612/1397] 9q, 48.7 ms, 351kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.