www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrochémia » Agrochémia a výživa rastlín » Agroturistika » Alternatívne pestovanie » Analýza dát v agrobiológií » Anatómia hospodárskych zvierat » Antropizácia pôdy » Biochémia výživy ľudí » Biológia pôdy » Biologická bezpečnosť » Biometeorológia » Biometrika » Botanika » Chémia » Chov a choroby psov a mačiek » Chov akváriových rýb » Chov drobných zvierat » Chov exotických zvierat » Chov koní » Chov laboratórnych zvierat » Chov rýb » Dejiny výživy a stravovania » Dendrológia » Ekogenetika » Ekológia rastlín a živočichov » Ekonomika agroodvetví » Endokrinológia » Etológia » Farmakognózia a fytoterapia » Farmový chov zvery » Fyziologia rastlin » Fyziológia výživy » Fyziológia živočíchov » Genetika » Genetika človeka » Genetika mikroorganizmov » Geológia » Geomorfologia » Herbológia » Hipológia štátnicové otázky 2018 » Hiporehabilitácia » História chovu koní na Slovensku » Hnojenie záhradných plodín » Hodnotenie PĽNH produktov » Hodnotenie stavu výživy » Hygiena pôdy » Imunológia » Informatika v agrobiologii » Integrovaná ochrana poľných plodín I » Integrovaná ochrana poľných plodín II » Integrovaná produkcia ovocia » Integrovaná rastlinná výroba » Integrovaná živočíšna výroba » Inulínové plodiny » Jazdectvo » Klimatická zmena, produkcia a kvalita rastlín » Klinická výživa I. » Klinická výživa II » Konzervovanie a úprava krmív » Krmovinárstvo » Kurz mineralogie a petrologie » Kvalita ovzdušia » Liečivé rastliny » Lúkarstvo a trávne porasty » Manažment a technologia chovu hydiny » Manažment a technológia chovu ošípaných » Manažment a technológie chovu HZ - ING » Manažment chovu hovädzieho dobytka » Manažment chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat » Manažment chovu ošípaných » Manažment chovu oviec » Manažment rastlinnej výroby » Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie » Manažment živín v agroekosystéme » Marketing potravín » Mechanizácia poľnohospodárskej vyroby » Mechanizácia živočíšnej výroby » Medicínske aspekty v hipoterapii » Metodika vypracovania záverečnej práce » Mikrobiológia » Mikrobiológia potravín » Morfológia stavovcov » Náuka o burinách » Náuka o krmivách » Náuka o potravinách » Nutričná epidemiológia » Nutričná genomika » Ochrana a tvorba životného prostredia » Ochrana prírody » Organická chémia » Patofyziológia » Pedológia a základy geológie » Počítačové aplikácie » Podnikanie v gastronómii » Poľné krmovinárstvo » Poľnohospodárska entomológia » Poľnohospodárska fytopatológia » Poľnohospodárska politika EÚ [štátnice UPR] » Poľovníctvo » Potravinová bezpečnosť » Potravinové alergie » Psychológia výživy » Rastlinná produkcia vo výžive ľudí » Rastlinná výroba 1 » Rastlinná výroba 2 » Šľachtenie hospodárskych zvierat » Somatológia » Špeciálna reprodukcia zvierat » Špeciálna zoohygiena » Štátna skúška Bc » Stomatológia » Systémy hnojenia » Tech. spracovania živ. produktov » Tovaroznalectvo » Toxikologia výživy » Udržateľná produkcia vo výžive ľudí » Udržateľné poľnohospodárstvo » Úvod do štúdia » Včelárstvo » Vinohradníctvo » Všeobecná rastlinná výroba » Všeobecná reprodukcia zvierat » Všeobecná toxikológia » Všeobecná zoohygiena » Vypracované otázky Zoológia » Vývoj poľnohospodárstva » Výživa a Metabolické ochorenia človeka » Výživa ludí » Výživa zvierat » Základy agrochémie » Základy biochémie » Základy biologickej bezpečnosti » Základy herbológie » Základy mikrobiológie » Základy potravinárskej techniky » Základy udržateľného poľnohospodárstva » Základy výcviku psov » Základy výživy » Záujmový chov hydiny » Zdravie » Živočíšna produkcia a výroba » Živočíšna produkcia pre výživu ľudí » Živočíšna výroba 1 » Živočíšna výroba 2 » Zoológia » Zootechnika
©2005-2024 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:22684, Materiálov: 16327 (35.83GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [17523/9544][226/2651] 9q, 26.6 ms, 352.5kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.