www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrobiotechnológie » Agrohydrologia » Akreditácia a certifikácia v potravinárstve » Analytická chémia » Anorganická chémia » Bakteriológia » Bezpečnosť potravín » Bioaktívne metabolity mikroorganizmov » Biochémia » Biochemické metódy » Biochemické technológie » Biofyzika » Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín » Biofyzikálna chémia » Biológia rastlinnej produkcie » Biológia živočíšnej produkcie » Biologické analýzy » Biologicky aktívne zložky potravín » Biometeorológia » Bioštatistika » Botanika » Chémia potravín » Chémia vína » Ekogenetika » Embryotechnológie » Environmentálna chémia » Epidemiológia a alergie z potravín » Falšovanie a autentifikácia potravín » Fyziológia bunky » Fyziológia rastlín » Fyziológia regulačných mechanizmov » Fyziológia živočíchov » Fyziologická genetika » Geneticky modifikované potraviny » Genetika » Genomika a bionformatika » Hematológia » Hodnotenie poľnohospodárskych produktov » Hodnotenie potravín » Hodnotenie rizík » Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu » Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu » Hygiena a sanitácia vo vinárstve » Hygiena distribúcie a predaja potravín » Hygiena potravín » Hygiena výživy a stravovania » Imunoanalýzy » Informačné a komunikačné technológie » Informačné zdroje v biológii a potravinárstve » Integrovaná rastlinná výroba » Integrovaná živočíšna výroba » Kvasné technológie » Kvasné technológie 2 » Legislatíva a kontrola potravín » Manažment živín v agroekosystéme » Marketing potravín » Matematika » Metodika písania záverečných prác » Metódy mikrobiologického skúšania potravín » Mikrobiológia » Mikrobiológia potravín » Molekulárna biológia » Morfologia stavovcov » Mykológia » Ochorenia z potravín » Ochrana zvierat a produkcia potravín » Okopaniny » Organická chémia » Označovanie a balenie potravín » Potravinárska mykológia » Pozberové technologie a kvalita produktov » Prediktívna mikrobiológia » Riziká pri produkcii potravín » Riziká pri produkcií potravín » Sanitácia v potravinárstve » Seminár k praxi » Senzometrika » Senzorická analýza potravín » Skladovanie rastlinných produktov » Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov » Spracovanie záhradníckych produktov » Správna hygienická prax » Stanovovanie kyslej chuti » Štátnicove otázky KBP » Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo » Technológia mäsa II » Technológia mlieka I. » Technologie potravín rastlinného pôvodu » Technológie potravín živočíšneho pôvodu » Teória a metodológia záverečnej práce » Toxikológia » Toxikológia potravín » Úprava potravín a stravovanie » Verejné zdravie a produkcia potravín » Všeobecná hygiena potravín » Vzorkovanie » Základy biologickej bezpečnosti » Základy chémie potravín » Základy farmárskej výroby potravín » Základy potravinárskych technológii » Zdravotná bezpečnosť potravín » Zoológia
©2005-2021 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:17311, Materiálov: 13956 (25.04GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [12577/6968][517/770] 9q, 49.9 ms, 338.4kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.