www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
» Agrobiotechnológie » Agrohydrologia » Analytická chémia » Anorganická chémia » Bakteriológia » Biochémia » Biofyzika » Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín » Biofyzikálna chémia » Biológia rastlinnej produkcie » Biológia živočíšnej produkcie » Biologické analýzy » Biologicky aktívne zložky potravín » Biometeorológia » Bioštatistika » Botanika » Chémia potravín » Chémia vína » Environmentálna chémia » Epidemiológia a alergie z potravín » Fyziológia bunky » Fyziológia rastlín » Fyziológia regulačných mechanizmov » Fyziológia živočíchov » Genetika » Genomika a bionformatika » Hematológia » Hodnotenie poľnohospodárskych produktov » Hodnotenie potravín » Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu » Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu » Hygiena a sanitácia vo vinárstve » Hygiena distribúcie a predaja potravín » Hygiena potravín » Imunoanalýzy » Informačné a komunikačné technológie » Informačné zdroje v biológii a potravinárstve » Integrovaná rastlinná výroba » Integrovaná živočíšna výroba » Manažment živín v agroekosystéme » Matematika » Metodika písania záverečných prác » Metódy mikrobiologického skúšania potravín » Mikrobiológia » Molekulárna biológia » Morfologia stavovcov » Mykológia » Ochrana zvierat a produkcia potravín » Organická chémia » Označovanie a balenie potravín » Pozberové technologie a kvalita produktov » Prediktívna mikrobiológia » Riziká pri produkcii potravín » Sanitácia v potravinárstve » Seminár k praxi » Senzorická analýza potravín » Skladovanie rastlinných produktov » Spracovanie záhradníckych produktov » Správna hygienická prax » Stanovovanie kyslej chuti » Štátnicove otázky KBP » Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo » Technológia mlieka I. » Teória a metodológia záverečnej práce » Úprava potravín a stravovanie » Verejné zdravie a produkcia potravín » Všeobecná hygiena potravín » Základy biologickej bezpečnosti » Základy farmárskej výroby potravín » Základy potravinárskych technológii » Zoológia
©2005-2019 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:14328, Materiálov: 12217 (19.99GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [10150/5530][1092/970] 9q, 35.6 ms, 331.4kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.